Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 1 (febrero 2006)