Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 13 (2013): El terror fascista en Galicia.