Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 2 (mayo 2006)