Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 3 (octubre 2006)