Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 4 (febrero 2007)