Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 6 (octubre 2007)