Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 9 (Marzo 2009)