Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 15 (2015): Guerra i repressió franquista a les Illes Balears

ÍNDICE PRESENTACIÓN David Ginard i Féron, Doctor en Historia. Universitat de les Illes Balears LAS ETAPAS DE LA REPRESIÓN EN MALLORCA (1936-1939 Josep Massot i Muntaner, President de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans UN BALANCE CUANTITATIVO DE LA REPRESIÓN EN MALLORCA 1936-39 Bartomeu Garí Salleras, Historiador i vocal de Memòria de Mallorca LAS … Leer más