Francisco Santos Pérez

Datos personales

Santos
Pérez
Francisco
Artista de variedades

Residencia

Nerva
Huelva

Represión

Si
Absolución
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información

Información de J. Mª. GARCÍA MÁRQUEZ.