Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 0 (noviembre 2005)