Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 7 (febrero 2008)